فرآیند عضویت

: #843
تاریخ انتشار : دوشنبه, 28 اسفند 1396 11:05
تعداد بازدید کننده : 1426
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
فرآیند عضویت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

فرایند عضویت متقاضیان ارائه دهنده خدمت فناوری و کسب و کار

در مرکز توسعه کسب و کار فناوری 

شرکت‌ها و افراد ارائه دهنده خدمات فناوری و کسب و کار می‌توانند به منظور عضویت در مرکز توسعه کسب و کار فناوری پارک فناوری پردیس و استفاده از مزایای آن اقدام نمایند. بررسی درخواست عضویت متقاضیان طی مراحل زیر صورت می‌پذیرد:

1-    مراجعه متقاضی به سایت و تکمیل فرم شماره یک (درخواست عضویت) و ارسال و یا بارگذاری مستندات لازم؛

2-    بررسی تقاضای دریافت شده توسط کارشناسان مرکز و تکمیل مدارک مورد نیاز؛

3-    برنامه‌ریزی تشکیل جلسه در پارک به منظور معارفه و تبیین فرایندها و مزایا؛

4-    برگزاری جلسه مشترک مرکز توسعه کسب و کار فناوری و اعضا هیات مدیره شرکت متقاضی (حضور مدیرعامل یا رییس هیات مدیره در جلسه الزامی است) و یا فرد ارائه دهنده خدمات فناوری کسب و کار در پارک؛

5-    تکمیل فرم شماره دو توسط متقاضی (برنامه ارائه خدمات) و درخواست نوع عضویت توسط شرکت متقاضی؛

6-    بازدید مرکز توسعه کسب و کار از محل استقرار و یا فعالیت متقاضی؛

7-    بررسی درخواست متقاضی در شورای راهبری و اعلام نظر به منظور تصویب/رد عضویت متقاضی در مرکز.

 

مستندات مرتبط

-        فرم شماره 1: درخواست عضویت (حقیقی - حقوقی)

-        فرم شماره 2: برنامه ارائه خدمات

“ فرآیند عضویت ”