ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراع

: #832
تاریخ انتشار : یکشنبه, 19 فروردین 1397 13:05
تعداد بازدید کننده : 2181
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراع
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراعات

پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از مراجع اصلی ارزیابی ثبت اختراعات کشور می باشد که بر اساس شاخص‌های اصلی ثبت اختراع اقدام به ارزیابی ماهوی اظهارنامه‌های درخواستی می‌نماید.

1. ثبت نام در سایت  www.ssaa.ir
2. منوی خدمات الکترونیکی، زیر منوی خدمات ثبتی، انتخاب گزینه مرکز مالکیت معنوی
3. درخواست ثبت اظهارنامه اختراع در قسمت خدمات الکترونیکی و تکمیل مراحل ثبتنام
4. انتخاب پارک فناوری پردیس به عنوان مرجع استعلام (در حین تکمیل مراحل متقاضی باید آن را انتخاب نمایید)
5. اخذ شماره اظهارنامه پس از تکمیل.
6. ارسال اظهارنامه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرجع استعلام پس از مطالعه کارشناسان مجموعه ذی ربط جهت داوری.
7. مکاتبه پارک فناوری پردیس با متقاضی ارزیابی اظهارنامه اختراع و تکمیل مدارک (فرم شماره 1) توسط متقاضی و پرداخت فیش واریزی به شماره 2170219006003 به نام پارک فناوری پردیس
8. تکمیل مدارک مربوط به طرح (فرم‌های مربوطه) و داوری توسط پارک فناوری پردیس
9. ارسال پاسخ داوری  به سازمان اسناد و املاک کشور
10. ارائه گواهی ثبت اختراع سازمان اسناد و املاک کشور به متقاضی در صورت تائید مرجع ارزیابی

-   در ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع نهایتاً 20 سال خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود . در حال حاضر درخواست مدت اعتبار 20 ساله متداول می باشد که به صورت سالیانه از شروع سال اول هزینه های آن پرداخت و تمدید می گردد.

-   در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع به وسیله اداره مزبور کامل شده و یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمه با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می‌شود.

-  در صورت رد اختراع، ( اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به اعتراض به نتیجه ارزیابی اقدام نمایند و درخواست بررسی مجدد خود را ارائه نمایند.

اقدامات لازم توسط متقاضی برای شروع فرایند ارزیابی بعد از ارجاع نامه استعلام از پارک فناوری پردیس:

1- تکمیل فرم های مربوط به تأییدیه علمی(فرم شماره 1)

2- واریز هزینه مربوطه به شماره حساب 2170219006003 نزد بانک ملی به نام درآمد اختصاصی پارک فناوری پردیس

با عنایت به موارد فوق‌الذکر و توضیحات موجود در فرم پیوست؛ ضمن تکمیل فرم پیوست و ارائه اسناد و مدارک لازم، مقتضی است پرداخت هزینه ارزیابی به‌منظور آغاز فرایند ارزیابی اظهارنامه حداکثر 15 روز کاری پس از تاریخ اطلاع‌رسانی و ارسال به صورت ایمیل صورت پذیرد.

با توجه به مفاد "آیین‌نامه ارزیابی ماهوی اظهارنامه‌های ثبت اختراع"، هزینه پیش‌بینی شده برای ارزیابی متقاضیان حقیقی مبلغ 5.000.000 ریال و برای متقاضیان حقوقی مبلغ 7.500.000 ریال می‌باشد.

متقاضیان محترم می‌بایست هزینه ارزیابی را به شماره حساب "2170219006003"  نزد بانک ملی شعبه رودهن به نام "درآمد اختصاصی پارک فناوری پردیس" واریز نموده و تصویر فیش پرداختی را که در آن شماره کد ملی مخترع درج شده باشد به همراه فرم تکمیل شده پیوست از طریق ایمیل و با درج عنوان به شکل زیر ارسال فرمایند:

عنوان ایمیل: فیش واریز هزینه ارزیابی و فرم شماره یک مربوط به اظهارنامه شماره ........... ( درجای خالی شماره نامه ارجاعی از سوی مرکز مالکیت معنوی به پارک فناوری پردیس جایگزین گردد)

لازم به ذکر است ارزیابی از منظر مطابقت با ماده 4 قانون، نو بودن، دارا بودن گام نوآوری و ابتکار و دارا بودن کاربرد عملی در صنعت و همچنین صرفا در حوزه‌های علمی طرح شده در فرم بررسی و ادعای مطرح شده در مستندات صورت خواهد پذیرفت.


نمودار فرآیند ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراع (کلیک کنید)


“ ارزیابی اظهارنامه ثبت اختراع ”