ساختار

: #824
تاریخ انتشار : دوشنبه, 30 بهمن 1396 18:20
تعداد بازدید کننده : 1712
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ساختار
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

مرکز توسعه کسب و کار فناوری یکی از مراکز تابعه پارک فناوری پردیس محسوب می‌شود و اساسنامه آن در سال 1395 به تایید و امضای هیئت امنای رسده است.

این مرکز در 3 حوزه زیر فعالیت می نماید:

خدمات فناوری و کسب و کار

  • ارائه خدمات از طریق کارگزاران عضو مرکز (کریدور، همکاران)
  • ارائه خدمات از طریق شبکه نوآوری تهران

 توانمندسازی

  • برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی
  • توانمندسازی واجدین سطح 3 بنیاد ملی نخبگان
  • توانمندسازی افراد/تیم های نوآور عضو شبکه نوآوری تهران

ارزیابی و نسخه پیچی

  • ارزیابی ماهوی اظهارنامه ثبت اختراع
  • نسخه پیچی طرح های ارجاعی از سوی نهادهای دولتی
  • ارزیابی و تعیین تسهیلات و حمایت از طرح های ارجاعی از سوی نهادهای دولتی
  • بررسی پیشرفت تجاری سازی طرح های ارجاعی از سوی نهادهای دولتی
“ ساختار ”