شرکت خدمات فناوری تکچی شرق

: #891
تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 تیر 1397 12:24
تعداد بازدید کننده : 248
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
شرکت خدمات فناوری تکچی شرق
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
 
شرکت خدمات فناوری تکچی شرق 

 

مدیرعامل

-

تاریخچه  

-

خدمات قابل ارائه (اولویت اول)

-

خدمات قابل ارائه (اولویت دوم)  

سوابق ارائه خدمت به بخش های خصوص و دولتی 

-

عناوین مجوزها و استانداردهای اخذ شده

-

اطلاعات تماس

-

نشانی

-

لینک سایت اینترنتی-
ایمیل

 -

شبکه های اجتماعی -
“ شرکت خدمات فناوری تکچی شرق ”