معرفی اعضا

: #849
تاریخ انتشار : سه شنبه, 16 بهمن 1397 10:23
تعداد بازدید کننده : 1075
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
معرفی اعضا
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سرفصل خدماتعنوان خدماتنام کارگزار/ لینک معرفی
خدمات حسابداری و مالی موسسه امین مشاوران راسخ
 موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران
 موسسه امین نگاه بینا
خدمات حقوقی، قراردادی و مالکیت فکری توسعه صنعت روشن پایدار
 موسسه داراییهای فکری مدرس
 داد فلامینگو
 موسسه حقوقی و داوری دادجدیان سدید
خدمات بازرگانی و امور گمرکی 
 فلات میانه آسیا
 مدیریت صادرات فناوری ایرانیان
خدمات فنی، نمونه سازی و کارگاهی ایرانیان بانژ
 فنی و مهندسی ریاحی
 دانش اندیش رانا
 فرآیند آفرینش مهستان
 فرآیند بنیان معماری(فب لب) 
خدمات ارزیابی و عارضه یابی توانمندسازان فناوریهای نوین
 توسعه کسب و کار فناوری اعتماد(تکفا)
 سنجش فناوری خاورمیانه
 مشاوران کسب و کار فناوری امین ایرانیان(مکفا)
 آتیه پردازان ظهور شریف 
 کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)
 خدمات فناوری تکچی شرق
خدمات تامین مالی و سرمایه گذاری صندوق توسعه فناوریهای نوین
 کارگزاری بانک پاسارگاد
 فن‌بازار بین‌الملل ایرانیان
 توسعه صنعتی پارسا آفتاب تدبیر
خدمات مدیریت و انتقال فناوری  مدیریت صادرات فناوری ایرانیان 
 موسسه میزان گستران شریف
 مدیریت فناوری بومرنگ هم‌آرا
خدمات مدیریت، کیفیت و اخذ مجوز و استاندارد پیشگامان کیفیت کیش 
 گروه مشارکتی رایورزان کیفیت-الاینس
 آتیه پردازان ظهور شریف 
 هاناگستر سلامت ایرانیان
 پیشران صنعت تهران
خدمات ارزشگذاری فناوری  سنجش فناوری خاورمیانه 
 داد فلامینگو 
خدمات برندینگ، تبلیغات، بازاریابی و فروش   آتیه پردازان ظهور شریف  
 پارسان راهکارهای توسعه تجارت   
 هاناگستر سلامت ایرانیان
خدمات توانمندسازی و تعالی سرمایه انسانی  آتیه پردازان ظهور شریف  
خدمات آموزشی  آتیه پردازان ظهور شریف  
 فرآیند بنیان معماری(فب لب) 
 سنجش فناوری خاورمیانه 
 موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه 
خدمات پژوهشی  بنیان دانش پژوهان 
 طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان
خدمات آزمایشگاهی  کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)
 کانپژوه
 کانساران بینالود
مشاوره کسب و کار  سنجش فناوری خاورمیانه
 توسعه کسب و کار فناوری اعتماد(تکفا)
خدمات برگزاری رویداد و نمایشگاه  پارسان راهکارهای توسعه تجارت 
 مدیریت صادرات فناوری ایرانیان
 فن‌بازار بین‌الملل ایرانیان
 یبلیبلیبل
“ معرفی اعضا ”