سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

: #699
تاریخ انتشار : دوشنبه, 2 شهریور 1394 16:15
تعداد بازدید کننده : 1626
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
در برنامه سوم پیش از انقلاب اسلامی، سیاست بر این بود که با اجرای همزمان اصلاحات ارضی و با انتقال سرمایه زمین‌داران، اولین هسته‌های سرمایه‌گذاری صنعتی شکل گیرد. از آن جایی که سرمایه‌داران نوپا با مفاهیم مدیریت صنعتی آشنا نبودند، سازمان مدیریت صنعتی برای جدا کردن مدیریت از مالکیت و بانک توسعه صنعتی برای کمک به منابع مالی و تقویت بنیان های تشکیل سرمایه ایجاد شدند. در جریان اجرای برنامه سوم ضرورت وجود مؤسسه‌ای توانمند و فراگیر برای توسعه بخش صنعت و تسریع در صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت. لذا در تیرماه 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شد.- نمونه گزارش هیئت مدیره
- نمونه گزارش برنامه و بودجه
- راهنمای تدوین برنامه استراتژیک شرکت ها
- جستجوگرها و راهنماها

“ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ”