ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

: #673
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 7 مرداد 1394 9:08
تعداد بازدید کننده : 1744
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

علوم شناختی در تعامل رشته های علوم اعصاب، روانشناسی ،زبانشناسی، مردمشناسی، علوم تربیتی، هوش مصنوعی، و فلسفه ذهن پدید آمده است و علاوه بر تحقیقات پایه در زمنیه مغز و کارکردهای شناختی انسان، درصدد توسعه فناوریهایی است که امید میرود در رفع کاستیهای ذهن و مغز و تقویت قوای شناختی او موثر افتد. در این راستا، ظهور فناوریهای جدید ثبت علائم مغزی و تصویربرداری پویا از کارکردهای مغز به توسعه این دانش کمک شایان توجهی نموده است و در عین حال موجب بروز سؤالات فلسفی در زمینه ماهیت ذهن، شناخت، آگاهی، اراده، و رابطه ذهن و مغز شده است که پاسخگویی به آنها در حوزه فلسفه ذهن انجام می گیرد. با تصویب «سند راهبردی توسعه علوم و فناوری های شناختی» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور ایجاد هماهنگی در سطح ملی برای اجرای این سند ،«ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی» تشکیل شد.

- آیین نامه‌های ستاد

- حمایت های ستاد 

     حمایت از پایان نامه ها
     حمایت از طرح های پژوهشی
     حمایت از کتب
     حمایت از کارگاه ها و سمینارها
     حمایت از محققان و فارغ التحصیلان
     حمایت از مقالات ترویجی
     حمایت از مقالات ISI
     حمایت از مقالات علمی و پژوهشی داخلی
     حمایت از همایش ها و کنگره ها
     حمایت از کمک هزینه سفراساتید
     حمایت از جایزه سفر دانشجویان
     حمایت از فرصت های مطالعاتی دانشجویان
     حمایت از برگزاری دوره MD-PhD
     اعطای اعتبار پژوهشی به اساتید

- اولویت‌های پژوهشی تحقیقاتی تعیین شده از سوی ستاد

- اولویت‌های پژوهشی، توسعه فناوری و زیر ساخت ستاد (1393-1394)“ ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ”