ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

: #671
تاریخ انتشار : سه شنبه, 6 مرداد 1394 10:44
تعداد بازدید کننده : 1861
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

در تاریخ 16/6/1382 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به ریاست معاون رئیس جمهور و عضویت وزارت‌خانه‌های امور اقتصاد و دارایی، بهداشت درمان وآموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، علوم تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان وقت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری و تعدادی از مدیران و محققان تشکیل می‌شود.

وظایفی که برای ستاد تعیین می‌شود از این قرار است:

1. تصویب اهداف، راهبردها و سیاست‌های کلان و برنامه ملی توسعه فناوری نانو
2. تقسیم وظایف کلّی دستگاه‌ها و تعیین ماموریت‌های بخشی و هماهنگی آنها در قالب برنامه بلند مدت ده ساله
3. نظارت عالی بر تحقق اهداف و برنامه‌ها

دبیرخانه ستاد در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و مهندس سجادی، رئیس وقت این دفتر و سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، به عنوان دبیر ستاد انتخاب می‌شود. از همان ابتدای تشکیل ستاد، تدوین برنامه ده ساله برای توسعه فناوری نانو در دستور کار قرار می‌گیرد.
جلسات ستاد فناوری نانو با ریاست معاون اول رئیس جمهور و بعضاً با حضور رئیس جمهور هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شود و نمایندگان تام الاختیار اعضای ستاد، هر ماه یک بار جلسه‌ای با عنوان شورای هماهنگی تشکیل می‌دهند.

 

- حمایت از تجاری سازی
- حمایت از مراکز رشد
- حمایت از اشتغال
- حمایت از پژوهش و تحقیقات فناوری نانو
- حمایت از سمینار صنعتی
- حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشی
- حمایت از ثبت اختراع
- حمایت از سمینارهای ترویجی و کارگاه های آموزشی
- حمایت از سمینار صنعتی
- حمایت از نمونه سازی

“ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ”