صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور

: #597
تاریخ انتشار : شنبه, 6 تیر 1394 14:57
تعداد بازدید کننده : 1771
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال 1382 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی از تشکیل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در واقع ایفای وظایف بنیاد ملی علم ایران بوده است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مدت فعالیت بیش از یک دهه خود اقدام های مؤثری را در حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام داده است؛ در حال حاضر این صندوق با بیش از بیست و شش هزار عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی مرتبط است. عمده فعالیت‌های این صندوق در حوزه‌های: حمایت از طرح‌های پژوهشی، پسا‌دکتری، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی، پژوهانه(گرنت) و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، انجام می‌گیرد.

- بازار پژوهش و فناوری 

   نمونه محصول
   دانش فنی
   اخترعات ثبت شده بین المللی

- طرح های پژوهشی                

   فرآیند ارزیابی و اجرای طرحهای پژوهشی
   شیوه نامه تهیه گزارش پایانی طرح پژوهشی
   راهنمای ارسال طرح پژوهشی
   راهنمای داوری طرح ها

- حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی 

   اولویت‌ها
   ضوابط حمایت از همایش‌ها
   فرآیند اجرایی حمایت از همایش‌ها
   فرم‌های حمایت از همایش‌ها
   فهرست همایش‌های حمایت شده

- حمایت از حضور محققان و فناوران خارجی

   آیین نامه حمایت از محققان و فناوران خارجی
   فرم های مربوطه

- طرح های پسادکتری

   فهرست طرح‌های پسادکتری مصوب
   دستورالعمل اعطای طرح پسادکتری
   فرآیند ارزیابی و اجرای طرح های پسا دکتری
   راهنمای ارسال طرح پسا دکتری

- ثبت بین‌المللی اختراعات

   فرآیند ثبت بین المللی اختراعات
   فهرست اختراعات بین المللی ثبت شده

“ صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور ”