سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران‌

: #583
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 3 تیر 1394 9:35
تعداد بازدید کننده : 1471
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران‌
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
هدف اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حمایت از ایجاد فنّاوری (تحقیق و توسعه ) در سطح ملی خواهد بود و برای این منظور می‌کوشد تا از طریق اعمال حمایت ها و ارائه تسهیلات (‌علمی ، فنی ، مالی ، حقوقی ، اداری و فرهنگی) و فراهم آوردن ترتیبات لازم برای تعامل بهره‌ور و مؤثر عرضه و تقاضای فنّاوری زمینه های رشد خلاقیت و نوآوری ، به کارگیری نتایج تحقیقات و تجاری کردن فنّاوری های حاصل از تحقیق و توسعه را در یک فضای رقابتی فراهم آورد .

- گواهینامه تایید طرح
“ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران‌ ”