سازمان غذا و دارو

: #572
تاریخ انتشار : سه شنبه, 12 خرداد 1394 10:50
تعداد بازدید کننده : 1537
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سازمان غذا و دارو
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سازمان غذا و دارو بر مبنای استراتژی اصلاح و بهبود وضعیت مصرف دارو و به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات دارویی و درمانی، ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو و کمک به برنامه ‌های ارتقاء سلامت و در راستای اجرای وظایف مندرج در بندهای 2، 11، 16 و17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و ماده 93 و بند د ماده 139 قانون برنامه چهارم و بند ب ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه، در سال 75 کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو در حوزه ستادی وزارت بهداشت و کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو در دانشگاهها تشکیل و بر اساس آیین نامه ابلاغی وزیر فعالیت خود را آغاز نمود.

داروهای طبیعی

در سال 1376 ، اداره داروهای گیاهی در چارت سازمانی معاونت غذا و دارو به عنوان یکی از ادارات تابعه اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

- راهنمای کامل فرآیندها

“ سازمان غذا و دارو ”