سازمان امور مالیاتی کشور

: #570
تاریخ انتشار : سه شنبه, 12 خرداد 1394 10:39
تعداد بازدید کننده : 1466
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سازمان امور مالیاتی کشور
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. از جمله وظایف این سازمان اصلاح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

قوانین و مقررات

- طبقه بندی علمی کتابخانه
- مالیاتهای مستقیم
- مالیات بر ارزش افزوده
- مالیات تجمیع عوارض
- موافقتنامه ها
- فرمهای مالیاتی
- ارزش گذاری خودرو و ماشین آلات
- کالاهای مشمول تجمیع عوارض
- ضرایب تشخیص درآمد مالیات
- فهرست صنایع آلاینده
- اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده از آن
- راهنمای استفاده از سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (قسمت اول)
- راهنمای استفاده از سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (قسمت دوم)

- سامانه صدور قبض مالیات و پرداخت الکترونیک
- سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
- نظام مالیات بر ارزش افروزده
 
“ سازمان امور مالیاتی کشور ”