سازمان تامین اجتماعی

: #560
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 6 خرداد 1394 13:28
تعداد بازدید کننده : 1060
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سازمان تامین اجتماعی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

- آئین نامه های بیمه ای
آیین نامه های درمانی
- قوانین و مقررات
بخشنامه ها
“ سازمان تامین اجتماعی ”