وزارت صنعت، معدن و تجارت

: #47
تاریخ انتشار : سه شنبه, 7 شهریور 1396 19:27
تعداد بازدید کننده : 4821
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سهولت در دسترسی به خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه بخش صنعتی، معدنی و تجاری، آکاهی از نوع خدمت و نحوه دریافت آن از طریق بخشهای ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بالایی برخودار می باشد بدین منظور پیشنهاد میگردد قبل از انجام هر کاری موارد ذیل بررسی و به صورت کامل مطالعه گردد:

1- آشنایی با وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
2- آشنایی با خدمات دستگاه
3- آشنایی با فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی الکترونیکی
4- مراجعه به زیربخشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- کلیک بر روی عنوان خدمت ارائه شده و دریافت خدمت مورد انتظار با توجه به مطالعه و بررسی:

- نحوه فرآیند انجام کارخدمت مورد نیاز
- قوانین و مقررات مرتبط با خدمت مربوطه
- مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت
- مکان ارائه خدمت

جهت هرگونه رفع مشکل،سوال ویا پرسش در رابطه با نحوه دریافت خدمت میتوانید با کارشناسان میزخدمت این وزارت با شماره تلفنهای 81762804 و81762805 و81762690 تماس حاصل فرمائید.

- معرفی خدمات دستگاه
- خدمات الکترونیکی
- معرفی فرآیندهای سازمانی
- دریافت فرم های سازمانی
- قوانین، مقررات و بخشنامه ها“ وزارت صنعت، معدن و تجارت ”