طرح صنعتی

: #460
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 6 خرداد 1394 16:21
تعداد بازدید کننده : 1848
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
طرح صنعتی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 اولین قانون ایران در خصوص حقوق مالکیت صنعتی "قانون علامت صنعتی و تجارتی" مصوب 1304 می باشد این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته است آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون "علائم تجاری و اختراعات" و آیین نامه اجرایی آن که در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالکیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در کشور، از قوانین خوبی بود که درجریان اجرا هم نتایج مطلوبی داشت.

در سال 1337 آیین نامه دیگری برای قانون مذکور تهیه و تا اواخر سال 1387 اجرایی بوده است به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 تهیه پس از تصویب اجرایی گردید. قبل از این نیز در سال 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است همچنین در سال 1383 قانون حمایت از نشان جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی گردید.

- مفاهیم طرح صنعتی
- قانون ثبت طرحهای صنعتی
- طبقه بندی بین المللی
- راهنمای مراجعین طرح صنعتی
- راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی
- راهنمای ثبت انواع درخواست (رفع نقص و ...)
- جدول هزینه ها

“ طرح صنعتی ”