ارزیابی

: #45
تاریخ انتشار : سه شنبه, 27 خرداد 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 4401
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ارزیابی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

شرکت های متقاضی عضویت در مرکز در دو مرحله ارزیابی می گردند و در صورت دارا بودن شرایط  و الزامات مرکز امکان عضویت و استفاده از خدمات مرکز را خواهند داشت:

ارزیابی مورد نظر شامل موارد زیر است:

1- ارزیابی اولیه درخواست متقاضی

2- ارزیابی عضویت در مرکز (ارزیابی تکمیلی)

 

ارزیابی اولیه طرح متقاضی:

در ارزیابی اولیه متقاضی مشخصات طرح و درخواست خود را ثبت می نماید. در این ارزیابی مشخصات کلی طرح و یا ایده و نوع درخواست متقاضی ثبت و سپس مورد ارزیابی مرکز قرار خواهد گرفت. متقاضیان با توجه به نوع طرح و درخواست ارزیابی شده و نتایج ارزیابی به اطلاع آنها خواهد رسید.

در این ارزیابی شرایط عضویت طرح و متقاضی ارزیابی می گردد. همچنین در صورتیکه طرح و یا متقاضی امکان دریافت خدمات از سایر ارگان را داشته باشد، راهنمایی لازم جهت ارتباط و استفاده از خدمات آن مراکز به متقاضی ارائه خواهد شد.

ارسال درخواست و ارزیابی اولیه هیچ گونه حقی برای استفاده از خدمات مرکز، برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

 

ارزیابی عضویت در مرکز (ارزیابی تکمیلی)

در صورتیکه متقاضی حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای عضویت در مرکز مطابق موارد زیر باشد و همچنین طرح از نظر کارشناسان مرکز مورد تایید قرار گیرد. طرح وارد مرحله دوم ارزیابی (ارزیابی تکمیلی) می گردد:
در مرحلیه دوم ابتدا متقاضی اطلاعات تکمیلی مرتبط با طرح/ایده را بر روی پورتال مرکز تکمیل می نماید. سپس این اطلاعات ارزیابی می گردند.


شرایط الزامی عضویت در مرکز:للل

1- عدم عضویت در سایر پارک ها و مراکز رشد
2- سن شرکت و یا طرح کمتر از 5 سال باشد
3- داشتن فضای استقرار
4- ثبت شخصیت حقوقی متقاضی مرتبط با طرح


شرایط ترجیحی عضویت در مرکز:

1- تکمیل بودن تیم کاری
2- نوپا بودن و عدم تکمیل فرایند تجاری سازی
3- کامل بودن فاز مطالعات طرح و گذراندن مراحل پژوهش
4- داشتن طرح تجاری محصول


 در ارزیابی تکمیلی کلیه جنبه های مرتبط با طرح/ایده از نظر توان تیم کارشناسی، توانمندی تجهیزاتی، موارد علمی و فنی و... بطور کامل ارزیابی شده و در صورتیکه طرح حائز شرایط عضویت در مرکز باشد. عضویت شرکت در مرکز قطعی و نتیجه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. خروجی این مرحله، آغاز فرایند حمایت از تجاری سازی طرح می باشد.
نتایج ارزیابی تکمیلی به واحد تجاری سازی مرکز برای تدوین نسخه تجاری سازی (برنامه تجاری سازی محصول) ارائه می گردد.

“ ارزیابی ”