صندوق نوآوری و شکوفایی

: #365
تاریخ انتشار : شنبه, 30 خرداد 1394 16:04
تعداد بازدید کننده : 4056
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
صندوق نوآوری و شکوفایی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
صندوق نوآوری و شکوفایی، نهادی با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی است که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسید.
صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی شدن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تشکیل شده است.

- انواع خدماتی که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می شود
- پرسشنامه ها و فرم ها
- فهرست شرکت های مشمول حمایت صندوق
- نحوه دانش بنیان شدن و استفاده از خدمات صندوق
- قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
- آیین نامه حمایت از شرکت ها
- شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ شرکت‌های دانش بنیان
“ صندوق نوآوری و شکوفایی ”