درباره مرکز توسعه کسب و کار فناوری

: #36
تاریخ انتشار : شنبه, 14 شهریور 1394 12:16
تعداد بازدید کننده : 10229
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
درباره مرکز توسعه کسب و کار فناوری
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

 ایده ها و محصولات دانش بنیان، در ایجاد فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی و علمی هر کشور تاثیر به سزایی دارد.
امروزه در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و طرح ها و محصولات جدید در حوزه فناوری نوین بخش مهمی از فعالیت توسعه دانش و تجارت هر کشور و یا شرکت های بزرگ می باشد.
عمده روش های حمایت از تجاری سازی طرح ها و شرکت های نوپا در زمینه فناوری و نوآوری از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تامین می گردد. لیکن ظرفیت محدود پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نباید مانع از توسعه فناوری های پیشرفته گردد.
با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت های آن، در سال های اخیر مراکز کسب و کار مجازی توسعه زیادی داشته اند. از مزایای این نوع مراکز میتوان به نیاز کمتر به فضای متمرکز برای استقرار، تیم عملیاتی کوچک، استفاده از ظرفیت منتورها در بخش های غیر دولتی و غیر متمرکز، سرمایه گذاری ایجاد و مدیریت مناسب، کاهش رفت و آمد و در نتیجه کاهش هزینه در مدت و هزینه و ... اشاره کرد.
با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و همگام با رشد روز افزون علمی کشور و گسترش متقاضیان و با عنایت به تجارب ارزنده پارک فناوری پردیس در حوزه ارزیابی و پشتیبانی و نظارت بر طرح های نوآورانه، به موجب دستور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، پارک فناوری پردیس ماموریت یافت تا با همکاری شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(به عنوان مجری)، نسبت به ایجاد و اداره مرکز توسعه کسب و کار فناوری اقدام نماید.
با ایجاد این مرکز، به دلیل عدم نیاز به فضایی برای استقرار متقاضی، استفاده از کارگزاران و پشتیبان های مختلف و متنوع، امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتر متقاضیان فراهم می گردد.
اهداف مرکز:
- تسریع رشد واحدها و شرکت های فناور برای تبدیل به شرکت های دانش بنیان؛
- ارائه مشاوره ها و خدمات مورد نیاز اعضا در راستای تبدیل ایده-های نو به محصولات و تجاری سازی آنها؛
- نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز؛
- نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها؛
- توسعه و بهبود عملکرد کارگزاران و پشتیبان ها و کریدورهای خدمات فناوری؛

 

“ درباره مرکز توسعه کسب و کار فناوری ”