شرکت دانش بنیان

: #309
تاریخ انتشار : سه شنبه, 12 خرداد 1394 11:35
تعداد بازدید کننده : 2803
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
شرکت دانش بنیان
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» با هدف تدوین «آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش‌بنیان» تشکیل و در حال بررسی و نهایی سازی این آئین نامه می باشد.
در این کارگروه نمایندگان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی عضو هستند؛ همچنین نماینده شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،رئیس کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای آن» می باشد.
یکی از مصوبات اولیه این کارگروه، اعطای مجوز دانش بنیان به شرکت ها به صورت غیردائمی و مدت دار می باشد که البته ممکن است این مجوز طی ارزیابی های دوره ای لغو شود. همچنین با توجه به لغو تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص تعاونی های دانش بنیان، متقاضیان ثبت شرکت های تعاونی می توانند بر مبنای روند مرسوم آن وزارتخانه، فرایند ثبت خود را در قالب همان اساسنامه معمولی شرکت های تعاونی به انجام رسانند و در آینده جهت اخذ مجوز شرکت دانش بنیان از کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» اقدام نمایند.

- فهرست آیین‌نامه‌ها و قوانین
- آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
- قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات
- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
- شیوه نامه معیارهای کالاها خدمات دانش بنیان
- حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان
- طرح لیزینگ کالاهای دانش بنیان
- سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان
- فهرست شرکت‌ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون
- فهرست کالاهای دانش بنیان
- معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- معافیت های گمرکی شرکت های دانش بنیان
- حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان
تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

“ شرکت دانش بنیان ”