دریاجو جاوید

: #299
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 17 دی 1393 12:35
تعداد بازدید کننده : 1434
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
دریاجو جاوید
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
سردوش پرفشار کم مصرف رسوب گذر

طرح سردوش پرفشار کم مصرف مخلوط با هوا بر پایه کاهش مصرف آب شرب و رفع معایب تجهیزات دیگر مثل رسوب گرفتن و مسدود شدن روزنه های خروج آب از سر دوش و روزنه کاهنده طراحی شده است.

با استفاده از  کاهنده چند روزنه ای با محفظه میانی جریان ورودی به سردوش دو یا سه بار شکسته می شود که امکان به کارگیری روزنه کاهنده 5 میلی متری را می دهد و روزنه های خروج آب از سردوش 5 تا 7 میلی متر می باشد که با استفاده از مهره کروی شناور و قرار گرفتن در محل شیارها که دور مجراهای 5 تا 7 میلی متری قرار دارد تبدیل به روزنه شده و روسوبات وارد شده به سردوش ، با حرکت دادن سردوش و حرکت مهره ها از روزنه های 5 تا 7 میلی متری خارج می‏شود. 

“ دریاجو جاوید ”