وزارت کار و رفاه اجتماعی

: #277
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 6 خرداد 1394 12:31
تعداد بازدید کننده : 4255
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
وزارت کار و رفاه اجتماعی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه را دارد.

- قانون کار
          فصل اول - متن قانون کار
          فصل دوم - قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌
          فصل سوم - شرایط کار
          فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار
          فصل پنجم - آموزش و اشتغال
          فصل ششم - تشکل های کارگری و کار فرمائی
          فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار
          فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران‌
          فصل نهم - مراجع حل اختلاف
          فصل دهم - شورایعالی کار
          فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
          فصل دوازدهم- مقررات متفرقه‌
          قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
- آنچه کارگران باید بدانند
- بازرسی کار
- مشاغل سخت و زیان آور
“ وزارت کار و رفاه اجتماعی ”