کارگزاران خدمات حقوقی

: #137
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 11 دی 1348 3:30
تعداد بازدید کننده : 3589
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کارگزاران خدمات حقوقی
 • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
 1. مشخصات کارگزار
 2. نشانی قانونی باید شامل استان - شهرستان - شهر - خیابان - کوچه - پلاک - طبقه - واحد - کدپستی - شماره ثبت باشد
 3. نوع شرکت :
 4. مشخصات اعضای هیئت مدیره
 5. اطلاعات اعضا باید شامل نام - نام خانوادگی - کد ملی باشد
 6. مشخصات مدیر عامل
 7. مشخصات باید شامل نام - نام خانوادگی - نام پدر - کد ملی - سمت - تلفن همراه باشد
 8. مشخصات نماینده کارگزار
 9. تعداد نیروی انسانی
 10. حوزه فعالیت
 11. حوزه اصلی فعالیت باید شامل عنوان خدمات - سابقه فعالیت(ماه) - توضیحات باشد. کارگزار باید به ازای هر خدماتی که درج می کند، لیست حداقل 3 سابقه فعالیت (لیست مشتریان) را ارائه نماید.
 12. سایر مشخصات
 13. آیا عضو کریدورهای خدمات فناوری، پارک های علم و فناوری، مراکز خدمات فناوری و کسب و کار و یا فن بازارهای منطقه ای می باشید :
 14. مدارک و مستندات
  • Reload بازآوری
  بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

- پس از بررسی مدارک کارگزار از طریق ایمیل و یا تلفن نتیجه به اطلاع کارگزار خواهد رسید.
- کلیه اسناد، مدارک و اطلاعاتی که از جانب متقاضیان در اختیار مرکز قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و مرکز به هیچ عنوان از آن ها بهره برداری نمی نماید.
- صحت موارد و مدارک ارائه شده برعهده متقاضی بوده و مسئولیت کلیه عواقب احتمالی عدم صحت مدارک و موارد ارائه شده برعهده متقاضی می باشد.
“ کارگزاران خدمات حقوقی ”