کارگزاران سرمایه گذار حقوقی

: #135
تاریخ انتشار : یکشنبه, 4 آبان 1393 0:00
تعداد بازدید کننده : 1949
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کارگزاران سرمایه گذار حقوقی
 • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
 1. مشخصات کارگزار
 2. نشانی قانونی باید شامل - استان - شهرستان - شهر - خیابان - کوچه - پلاک - طبقه - واحد - کد پستی باشد.
 3. نوع ثبت :
 4. مشخصات اعضاء باید شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی اعضاء باشد
 5. مشخصات مدیرعامل
 6. مشخصات نماینده کارگزار
 7. سایر مشخصات
 8. میلیون ریال
 9. میلیون ریال
 10. خرید طرح، شراکت، سهام، ...
 11. خواهشمند است تصویر مدارک زیر را به پیوست ارائه فرمایید:
  • Reload بازآوری
  بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد


- پس از بررسی مدارک کارگزار از طریق ایمیل و یا تلفن نتیجه به اطلاع کارگزار خواهد رسید.

-  کلیه اسناد، مدارک و اطلاعاتی که از جانب متقاضیان در اختیار مرکز قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و مرکز به هیچ عنوان از آن ها بهره برداری نمی نماید.

“ کارگزاران سرمایه گذار حقوقی ”