مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو

: #109
تاریخ انتشار : شنبه, 22 شهریور 1393 14:15
تعداد بازدید کننده : 1099
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

آزمایشگاه فناوری نانو کفا با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین و دانش پژوهان، در سال 1386 فعالیت خود را با استفاده از دستگاه­های TEM  DLS, STM, AFM, آغاز نمود و در سال 1391 با افزودن دستگاه­های XRD, SAXS, XRR, Mossbauer, GC/MS/MS و ICP/OES آزمایشگاه­ها و خدمات خود را توسعه داد.

دستگاه­های افزوده شده اخیر، از جمله دستگاههای پیشرفته در نوع خود است که در برخی موارد، این آزمایشگاه تنها واحد آزمایشگاهی مجهز به اینگونه دستگاه­ها است.

مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو کفا، آزمایشگاه­های خود را با رعایت الزامات استاندارد ISO/IEC17025 و الزامات تجهیزات خاص، تناسب سازی و تجهیز نموده تا بتواند خدمات مطلوب و با کیفیتی را به متقاضیان، به خصوص در پروژه های مهم و حساس ارائه نماید.

مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو کفا، با بهره گیری از کادر متخصص و تجهیزات پیشرفته و بعضا منحصر به فرد در کشور، آمادگی دارد به منظور افزایش بهره وری عملکرد، برنامه کاری خود را با متناسب با حجم درخواست خدمات آزمایشگاهی، تنظیم نماید.

“ مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو ”