رخدادها
به پایگاه اینترنتی مرکز توسعه کسب و کار فناوری پارک فناوری پردیس خوش آمدید ...

با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و رشد و توسعه افراد نوآور و فراهم آمدن زمینه رفع نیازهای تخصصی کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و همگام با رشد روز افزون علمی کشور و گسترش متقاضیان و با عنایت به تجارب ارزنده پارک فناوری پردیس در حوزه ارزیابی و پشتیبانی و نظارت بر طرح‌های نوآورانه، به موجب دستور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رییس‌جمهور، پارک فناوری پردیس ماموریت یافت تا نسبت به ایجاد و اداره مرکز توسعه کسب و کار فناوری اقدام نماید.