رخدادها
به پایگاه اینترنتی مرکز توسعه کسب و کار فناوری خوش آمدید ...

با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و همگام با رشد روز افزون علمی کشور و گسترش متقاضیان و با عنایت به تجارب ارزنده پارک فناوری پردیس در حوزه ارزیابی و پشتیبانی و نظارت بر طرح های نوآورانه، به موجب دستور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، پارک فناوری پردیس ماموریت یافت تا با همکاری شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(به عنوان مجری)، نسبت به ایجاد و اداره مرکز توسعه کسب و کار فناوری اقدام نماید.
با ایجاد این مرکز، به دلیل عدم نیاز به فضایی برای استقرار متقاضی، استفاده از کارگزاران و پشتیبان های مختلف و متنوع، امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتر متقاضیان فراهم می گردد.