لیست پرسش های متداول

صفحه 1 از 1 | تعداد نتایج : 9 | 1 - 9
برو به صفحه :
تعداد در صفحه:
چه طرح هایی قابلیت عضویت در مرکز را دارند؟
چه طرح هایی قابلیت عضویت در مرکز را دارند؟
طرح ها ایده هایی که دارای نوآوری فن آوری می باشند، امکان عضویت در مرکز را دارند. باید توجه داشت که طرح های کارآفرینی که فاقد نوآوری فناوری باشند امکان عضویت در مرکز را دارا نمی باشند.
شنبه, 10 آبان 1393 14:13 تعداد بازدید کننده: 767 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa
چرا باید اختراعات خود را ثبت کنیم؟
چرا باید اختراعات خود را ثبت کنیم؟
چرخه های کوتاه مدت محصول رقابت روزافزون فشار زیادی بر شرکت ها وارد می کنند تا نوآور باشند یا به نوآوری سایر شرکت ها دسترسی پیدا کنند تا در بازارهای صادراتی داخلی رقابت کنند به این رقابت ادامه دهند. حقوق انحصاری که از ثبت اختراع بدست می آید برای...
چهارشنبه, 27 اسفند 1393 11:19 تعداد بازدید کننده: 757 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa
برای عضویت در مرکز توسعه کسب و کار فناوری باید چکار کرد؟
برای عضویت در مرکز توسعه کسب و کار فناوری باید چکار کرد؟
برای عضویت در مرکز توسعه کسب کار فناوری باید ابتدا طرح مشخصات صاحب طرح را در سایت www.techbiz.ir بخش ثبت اولیه طرح ثبت نمود تا پس از بررسی کارشناسان مرکز مصاحبه تلفنی در خصوص عضویت طرح در مرکز تصمیمگیری شود.
شنبه, 10 آبان 1393 14:00 تعداد بازدید کننده: 832 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟
برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها مالکیت صنعتی مراجعه نمایید. در سامانه ثبت اختراع به آدرس http://ip.ssaa.ir/Patent/Steps.aspx  طرح خود را ثبت نمایید.
چهارشنبه, 27 اسفند 1393 11:25 تعداد بازدید کننده: 712 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa
چه نوع اختراعاتی قابل ثبت‌اند؟
چه نوع اختراعاتی قابل ثبت‌اند؟
اختراعاتی قابل ثبت‌‌اند که حداقل شرایط زیر را دارا باشد:هر اختراع می بایست نسبت به نمونه های مشابه موجود دارای مشخصه نو جدیدی باشد به طوری که مشخصه آن در خصوصیات فنی نمونه های قبل وجود نداشته باشد.اختراع باید قابلیت تولید استفاده را دارا...
چهارشنبه, 27 اسفند 1393 11:26 تعداد بازدید کننده: 636 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می‌توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به ”مراکز رشد“ برای تجاری کردن اختراع مستقیماً به ”پارک‌های فناوری“ "مرکز توسعه کسب کار فناوری" مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیه مراجع...
چهارشنبه, 27 اسفند 1393 11:31 تعداد بازدید کننده: 817 نویسنده: QAC Kefa QAC Kefa